Comblab project finished in December 2014. In this website you can download Comblab teaching materials ready to be used in several languages. Currently most Comblab partners go on working with MBL for secondary science.

Esteu aquí

QUin preu tenen els sensors i els MBL dataloggers?QUin preu tenen els sensors i els MBL dataloggers?

El preu varia en funció del sensor que es necessiti i del fabricant del sensor. Normalment costen al voltant de 150 euros. Però n'hi ha que són més econòmics (per exemple, el sensor de temperatura, que costa al voltant de 80 euros). També n'hi ha de més cars, com el sensor de diòxid de carboni (aproximadament 450 euros).

Els datalogges Dataloggers (amb display) costen des de 500 fins a 600 euros, però hi ha alternatives més econòmiques que també mostren la senyal dels sensors. Per saber més informació sobre els preus dels sensors i els dataloggers, axí com les diferents opcions per obtenir la senyal dels mateixos, contacteu al vostre distribuïdor MBL.

The price is dependent on the sensor you need and on manufacturer of the sensor. Usually, the sensors are around EUR 150.-, but there are cheaper sensors available (for example temperature sensor, which is about EUR 80.-). Very expensive is, for example, carbon dioxide sensor (about EUR 450,-). Dataloggers (with display) are ca EUR 500.- up to 600.- , but there are alternative and cheaper ways to show the signal from sensors. For the exact price and sensor and datalogger posibilities, contact you MBL reseller.