Comblab project finished in December 2014. In this website you can download Comblab teaching materials ready to be used in several languages. Currently most Comblab partners go on working with MBL for secondary science.

Jste zde

Čidlo oxidu uhličitého

DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ

Hasicí přístroje se dělí podle náplně. Jedním z typů je přístroj používající jako hasicí složku oxid uhličitý. Přístroje mohou být různého provedení, ale jedno mají společné: jestliže mají být při případném nebezpečí účinné, musí se z nich oxid uhličitý uvolňovat co nejrychleji.

Oxid uhličitý můžeme v laboratoři nebo i v domácích podmínkách připravit velmi jednoduchou reakcí za použití běžných látek. Pokud však chceme vzniklý plyn použít, je užitečné vědět, jak zjistit rychlost vzniku plynu.

Během následující úlohy je úkolem zjistit:

Česky

DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ

Hasicí přístroje se dělí podle náplně. Jedním z typů je přístroj používající jako hasicí složku oxid uhličitý. Přístroje mohou být různého provedení, ale jedno mají společné: jestliže mají být při případném nebezpečí účinné, musí se z nich oxid uhličitý uvolňovat co nejrychleji.

Oxid uhličitý můžeme v laboratoři nebo i v domácích podmínkách připravit velmi jednoduchou reakcí za použití běžných látek. Pokud však chceme vzniklý plyn použít, je užitečné vědět, jak zjistit rychlost vzniku plynu.

Během následující úlohy je úkolem zjistit:

Česky

KLÍČENÍ SEMÍNEK - Za jakých podmínek semínka nejraději klíčí?

Máte doma zahrádku a pěstujete na ní zeleninu? Pokud ano, bude pro vás následující úkol možná snazší než pro ty, kteří nemají se zahradničením nic společného. Přesto jste mohli zaznamenat, že poslední dobou začíná být práce na zahrádce čím dál více v módě. Je to koníček, který lidé provozují z různých důvodů. Někdo se prací na zahrádce odreagovává od pracovních starostí, pro druhého je to zdroj fyzického pohybu a pro jiného to může být třeba i příjemný přivýdělek.

Česky

ROSTLINNÍ PREDÁTOŘI - Vliv eutrofizace na vodní svět

Vzpomeňte si, jak jste šli v létě na výletě krajinou, kde bylo několik vodních zdrojů jako řeky, rybníky, potůčky, popř. jezera. Možná si vzpomenete, že voda v nich se sobě příliš nepodobala. Některá byla poměrně čistá, jiná s olejovými skvrnami, další s mnoha rostlinami nebo prostě jen vypadala celá zelená.

Jenže všechno, co je zelené, nemusí být pro přírodu právě to nejlepší. Vodní zdroje s mnoha rostlinnými organismy, zvláště řasami, jsou načasovanou hrozbou pro další organismy. Jak je to možné? Je velké množství rostlin přirozenou součástí vodních zdrojů?

Česky

KVĚTINY A KYSLÍK? Mohou být květiny v ložnici nebezpečné?

Jana a Milada se už dlouho neviděly. Obě mají rády květiny. Milada jich má plný byt, jsou všude - v pokoji, v ložnici, v koupelně. Když ale přišla Milada navštívit Janu, ukázalo se, že Jana má květiny pouze v obývacím pokoji, ale v ložnici nebyla ani jediná. Milada se tedy zeptala Jany, proč v ložnici nemá žádné květiny, když je má tak ráda. Jana přišla s překvapivou odpovědí, na kterou Milada nevěděla, co říci. Podle Jany květiny v noci spotřebovávají kyslík a lidem se tak při spaní hůře dýchá a při zavřených oknech by se dokonce mohli udusit.

Česky

ZE ŽIVOTA KVASINEK aneb jak probíhá kvašení?

Pan Walker si pořídil novou továrnu na výrobu ethanolu. V ní nechává kvasit cukerný roztok, nakvašený roztok pak vozí kamarádovi Karlovi Janotkovi do palírny, kde z něj destilují kvalitní potravinářský líh. Budova má několik typů místností a pan Walker nechce příliš investovat do rekonstrukce, proto potřebuje zjistit, která z místností je tou nejlepší pro výrobu ethanolu, tedy pro kvasný proces.

Česky

Květiny a kyslík?

Zkoumání dýchání a fotosyntézy rostlin s použitím čidel plynného kyslíku a oxidu uhličitého.

Česky