Comblab project finished in December 2014. In this website you can download Comblab teaching materials ready to be used in several languages. Currently most Comblab partners go on working with MBL for secondary science.

Jste zde

Novinky

Je nám velkým potěšením informovat všechny příznivce projektu COMBLAB, že náš projekt byl nominován v soutěži Eapril Awards 2014.

Česky

MNOŽSTVÍ KYSLÍKU VE VODĚ

Místo toho, aby ryby dýchaly kyslík, získávají ho z vody díky svým žábrám. Množství rozpuštěného kyslíku ve vodě je často udáváno v miligramech na litr vody. V této činnosti jste požádáni, abyste zjistili, co má vliv na množství kyslíku ve vodě.

Česky

MOHOU NÁS OCEÁNY ZACHRÁNIT PŘED ZMĚNAMI KLIMATU?

V atmosféře se neustále zvyšuje množství oxidu uhličitého. Výpočty se přišlo na to, že až 30 % CO2, který člověk vyprodukoval, se rozpustilo do mořské vody.

Nedaly by se tedy oceány použít jako úložiště pro tento plyn a zastavení oteplování?

Česky

REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU

Karel Černý je majitelem lékárny. Kromě jiného prodává také peroxid vodíku jako desinfekci. Prodávaný roztok by měl mít koncentraci 3 %, ale Karel si není jist, zda ho jeho dodavatel nepodvádí a v honbě za ziskem mu nedodává roztok o koncentraci výrazně nižší.

Můžete Karlovi pomoci a stanovit v jeho vzorku koncentraci peroxidu vodíku a ověřit, zda je dodávaný vzorek v pořádku?

Jaká je skutečná koncentrace peroxidu vodíku od dodavatele pana Karla?

Česky

PO STOPÁCH JEDOVATÉHO METHANOLU aneb hledání tichého vraha

V roce 2012 ochromila Českou republiku tzv. Methanolová aféra. Někteří výrobci spotřebního alkoholu, ve snaze uniknout placení vysoké spotřební daně, přidávali, vzhledem k podobnosti v chuti i vůni, do láhví s alkoholickými nápoji podstatně levnější methanol. Jejich neznalost chemie a toxikologie ovšem měla fatální následky. Methanol je totiž prudce jedovatý a jeho požití ve větším množství vede ke smrtelné otravě. V důsledku vypití nápoje s methanolem zemřely v ČR více než čtyři desítky lidí. Na trhu pak zůstalo několik miliónů lahví, jejichž obsah byl nejistý.

Česky

ČERVENÉ ČI BÍLÉ? SLADKÉ NEBO SUCHÉ? Celková kyselost vína

Víno je směs několika složek, z nichž většinu tvoří voda (až 91 %). Mimo vodu, ethanol (9-14 %), zbytkový cukr, barviva a třísloviny jsou přítomné také kyseliny. Ve víně je jich celá řada, ovšem nejdůležitější a nejvíc zastoupené jsou kyselina vinná, poté jablečná, citrónová a mléčná. Poměrné zastoupení jednotlivých kyselin dává vínu charakteristickou chuť a i říz a navíc mají kyseliny funkci konzervantu. Při nízkém obsahu kyselin bývá víno chuťově měkké až fádní, proto patří stanovení celkové kyselosti vína ke sledovaným parametrům daného vína.

Česky

KOLIK JE BARVIVA VE VZORKU? - spektroskopická kvantitativní analýza

Karel a Mirek rádi navštěvují restauraci. Tuhle si dali Zelenou (zelený peprmintový likér) a Mirek se při pohledu na ostře zelený nápoj rozzlobil: „Je to hrozný, dneska do všeho dávají nějaké umělotiny, koukni na tu barvu, ta je taky hrozná. Určitě do toho dávají nějaké jedy! A už dle barvy, je tam toho víc, než má být! A otravuje nás to. Nebudeme je žalovat?“ Karel se na to konto pousmál a řekl: „No, vypadá to tak. Ale víš co, já mám kámoše, ten dělá v chemickém labu. Ten to pro nás zanalyzuje. A jestli tam toho je opravdu víc než má být, tak ať se výrobce těší …“.

Česky

JAKÉ BARVIVO JE OBSAŽENO V NÁPOJI? - Spektroskopická kvalitativní analýza

Jistá společnost produkující určitý alkoholický nápoj je podezřelá, že používá k obarvování svých výrobků sice levné, ale nelegální, barvivo. Naneštěstí, toto barvivo potenciálně může způsobit v některých případech zdravotní problémy a nečekané alergické reakce. Abyste ochránili práva zákazníků, je nezbytné nápoj zanalyzovat a identifikovat použitá barviva. Na základě vaší analýzy pak mohou být příslušnými orgány zahájeny kroky k postihům firmy i jejích konkrétních zaměstnanců, pokud došlo k porušení zákona.

Česky

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE

Marta žije v městě, které má tvrdou vodu - obsahuje velké množství minerálních látek.1 Jedním z problémů při používání tvrdé vody je, že v místech, kde voda stojí, vzniká vrstvička nerozpustného uhličitanu vápenatého, který nazýváme vodní kámen. Marta musí pravidelně čistit sprchovou hlavici, jinak by kvůli vrstvě vodního kamene přestala fungovat. Marta postupně zkoušela odstranit vodní kámen pomocí těchto látek: „Lumina“ (komerční čisticí prostředek obsahující kyselinu trihydrogenfosforečnou 15 – 30 %), ocet, čerstvá citrónová šťáva.

Česky

UHELNÉ ELEKTRÁRNY A KYSELÉ DEŠTĚ

Kyselý déšť začal vyvolávat znepokojení od 60. let 20. st., kdy začala umírat řada lesů a jezer v severní Evropě, ve Spojených státech a v Kanadě. V mnoha zemích se situace začala aktivně řešit tím, že začaly být přísně kontrolovány emise kyselinotvorných látek do ovzduší, přesto ještě hrozba kyselého deště zdaleka neskončila. V současné době se fenomén kyselého deště objevuje jako hlavní problém v rychle se rozvíjejících zemích, zejména v některých částech Asie a Tichomoří.

Česky